Privacyverklaring

Deze privacyverklaring van PTI VOF, kantoorhoudende aan het Ellen Pankhurstraat 9 te (5032 MD) Tilburg heeft betrekking op de privacy van alle klanten van PTI en de gebruikers van haar website.

PTI gebruikt persoonlijke informatie voor het leveren van haar diensten, het versturen van nieuwsbrieven en het verbeteren van de gebruikservaring van de website. We raden aan de algemene voorwaarden en dit privacyverklaring regelmatig door te nemen. Je vindt hier de huisregels van PTI.

 

1. VERZAMELING & GEBRUIK GEGEVENS

PTI is verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die je aan ons geeft en de bescherming van deze persoonlijke gegevens. De gegevens worden verwerkt (opgeslagen) door:

PTI
KVK 75306514

Ellen Pankhurststraat 9
5032 MD Tilburg
E-mail: [email protected]

 

1.1 WELKE GEGEVENS

Wij verzamelen, bewaren en verwerken je gegevens om je te voorzien van onze diensten. Wij kunnen je aanspreektitel, naam, geslacht, e-mailadres, factuuradres, woonadres (indien verschillend), telefoonnummer, mobiel nummer, betalingsgegevens, betaalkaartgegevens en/of bankgegevens verwerken. Daarnaast worden tevens voor de verlening van de diensten van PTI noodzakelijke gegevens opgeslagen die betrekking hebben op de dienstverlening, zoals trainingsresultaten, voortgangsfoto’s, voortgangsmetingen en jouw lichamelijke gesteldheid (conditie) zoals gewicht, BMI, eetgewoontes, dieet, medicijngebruik en medische aandoeningen.

1.2 WAAROM SLAAN WE JE GEGEVENS OP?

Wij zullen de persoonlijke gegevens die je ons geeft gebruiken om jou gedurende de overeenkomst diensten te verlenen op het gebied van personal training/coaching en daaraan gelieerde diensten, zoals o.a. voedingsanalyse.

1.3 RECHTSGROND

Indien er een overeenkomst door jou wordt aangegaan met PTI dan wordt de door jou aan PTI gegeven persoonlijke informatie aangewend voor de uitvoering van deze overeenkomst. De uitvoering van de overeenkomst is een grondslag voor het verwerken van persoonlijke informatie. Aangezien PTI ook gebruik moet maken van medische informatie (bijzondere persoonsgegevens) voor de uitvoering van de overeenkomst, dien jij daar nadrukkelijk toestemming voor te geven. In de opdrachtbevestiging tussen jou en PTI wordt om deze nadrukkelijke toestemming gevraagd.

1.4 VERWERKERS

Het is mogelijk dat PTI jouw persoonsgegevens deelt met door PTI ingehuurde trainers en/of coaches. Deze trainers en/of coaches zijn (sub)verwerkers van jouw persoonsgegevens. Met deze (sub)verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. De verwerkers worden door PTI ingeschakeld voor de uitvoering van de door jou met PTI afgesloten overeenkomst. PTI heeft als verwerker ingeschakeld het bedrijf Virtuagym. PTI maakt gebruik van de fitness software van Virtuagym.
De privacyverklaring van Virtuagym is beschikbaar door te klikken op de volgende link: https://business.virtuagym.com/nl/privacyverklaring/
Met alle verwerkers, zoals Virtuagym, heeft PTI een verwerkersovereenkomst afgesloten.

1.5 FOTO’S EN FILMS

Tijdens training- en coaching sessies van PTI worden geregeld (video)beelden van acties en sfeerbeelden gemaakt en/of opgenomen waarop deelnemers c.q. leden van PTI staan afgebeeld. Deze (video)beelden kunnen op de website van PTI en/of via social mediakanalen die PTI gebruikt worden geplaatst. Indien hiertegen bezwaar bestaat, dient dit via [email protected] kenbaar te worden gemaakt. Betroffen beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op de algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop de deelnemer niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld.

 

2. UITOEFENEN RECHTEN VAN BETROKKENEN

PTI zal je persoonlijke informatie niet delen met derde partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Je hebt zelf toegang tot je persoonlijke informatie door ze op te vragen via [email protected].

Wij verbinden ons ertoe om jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet beschikbaar te stellen aan onbevoegden.

Daarnaast heb je altijd het recht een verzoek te doen om de persoonsgegevens te verwijderen, de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, je persoonsgegevens in te zien en/of aan te passen. Tevens heb je het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.

Als je twijfelt over de juistheid van de door jou aan PTI verstrekte persoonsgegevens, zoals jouw adres, dan kan je gebruik maken van je recht om je persoonsgegevens in te zien en om eventuele onjuistheden kosteloos te laten corrigeren.

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PTI, stuur dan een e-mail naar [email protected].

 

3. BEWAARTERMIJNEN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden of zijn verzameld.

Gedurende de overeenkomst tussen jou en PTI zullen jouw persoonsgegevens worden bewaard. Na eindiging van de overeenkomst zullen jouw persoonsgegevens nog voor een periode van 6 maanden worden bewaard. Daarna ben je niet meer te beschouwen als klant en worden de persoonsgegevens verwijderd, behoudens de persoonlijke gegevens die vanwege fiscale wetgeving langer bewaard dienen te worden. Zoals hiervoor opgemerkt zullen jouw persoonsgegevens, welke gegevens vanwege wettelijke verplichting aan de Belastingdienst langer moeten worden opgeslagen, langer worden bewaard, namelijk voor een periode van 7 jaar. Deze persoonsgegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor de bestuurder van PTI en enkel worden aangewend in het kader van het voldoen aan verplichtingen voortvloeiende uit fiscale wetgeving.

 

4. TECHNIEK & VEILIGHEID

Uit de privacywetgeving volgt dat PTI voor de beveiliging van jouw gegevens moet zorgen voor de aanwezigheid van passende technische en organisatorische maatregelen. Wij zorgen dat we deze maatregelen hebben genomen en dat we ervoor zorgen dat de gebruikte beveiligingstechnieken up-to-date zijn. Daarnaast hanteert PTI een intern privacy- en beveiligingsbeleid wat er voor zorgt dat personeel vertrouwelijk omgaat met gegevens indien zij daar mee te maken krijgen.

Wanneer je jouw persoonlijke gegevens beschikbaar stelt aan PTI, dan worden deze persoonlijke gegevens bewaard in een beveiligde omgeving. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of onterechte wijziging van informatie op onze website zo goed als mogelijk te voorkomen.

Wij kunnen geen 100% veiligheid garanderen, maar de door PTI aangewende maatregelen maken het moeilijk voor een hacker om je gegevens te verkrijgen en te decoderen. Het wordt wel aangeraden om zo min mogelijk persoonlijke gegevens, waaronder financiële gegevens aan ons te verzenden via een niet-versleutelde elektronische communicatiewijze.

 

5. DELEN MET SOCIALE MEDIA NETWERKEN

Wanneer je de dienstverlening van PTI met vrienden deelt via sociale netwerksites dan kunnen er cookies geplaatst worden.

Facebook

PTI maakt gebruik van plug-ins van facebook.com ( “Facebook”). Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Gedetailleerde informatie over de functies van deze plug-ins en over het door Facebook gehanteerde privacybeleid is te vinden op de volgende website:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

PTI maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk van Instagram, dat wordt beheerd door Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). De link naar het privacybeleid van Instagram vind je hier vind:

https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy/

Linkedin

PTI maakt gebruik van plug-ins van de website van Linkedin, dat wordt beheerd door Microsoft,  Sunnyvale, Californië, Verenigde Staten (“Linkedin”). De link naar het privacybeleid van Linkedin kan je hier vinden:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

6. KLACHTEN

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door PTI dan kan je jouw klacht per e-mail voorleggen aan PTI: [email protected]. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap/